PROJEKTOVANJE I IZRADA UREDJAJA NA BAZI MIKROKONTROLERSKOG UPRAVLJANJA

PLC vrsta projekata trebalo bi da ostane u domenu komplikovanijih i budžetsko isplativih projekata.
PLC se često koristi u neisplativim projektima tj. jednostavnijim procesima gde bi slobodno zamena
mogla biti mikrokontrolersko upravljanje koje i jeste u osnovnom konceptu samog PLC-a.

Ovaj deo teksta trebao bi da upozna korisnike sa mogućnostima mikrokontrolerskog upravljanja i
sličnostima sa PLC upravljlanjem. Glavna razlika izmedju MCU uredjaja i PLC uredjaja je ta da MCU
uredjaji bivaju isprogramirani od strane proizvodjača i dat je korisnički interfejs po zahtevu kupca,
na kojem se sa sistemom menija ili korisničkim tasterima daje mogućnost nameštanja osnovnih
parametara samog interfejsa.

Često skupi HMI uredjaji mogu se zameniti dvo ili četvorerdnim LCD displejima koji sa par tastera
mogu predstavljati grafički interfejs, ili grafički lcd displeji (glcd) sa touch upravljanjem
a cena im je višestruko manja.

Kao i kod PLC uredjaja MCU interfejsi znaju da mere napon/struju, otporničke temperaturne sonde,
digitalne temp. sonde, vlagu, znaju sve tajmerske funkcije, ultrasonični distanc interfejsi,
kalendarski tajmeri, foto otporničke sonde, infra red brojači, GSM komunikacije, RC5 daljinsko upravljanje itd...
Projektovanje i izrada namenskih uredjaja

  • GSM upravljanje
  • GPS upravljanje
  • RF upravljanje
  • LCD displej
  • GLCD touch displej
  • RC5 daljinsko upravljanje
  • Merenje temperature i vlage
  • Foto sonde
  • Senzor za merenje napona/struje
  • Tajmerske funkcije


keywords: mikrokontrolersko upravljanje, mikrokontroleri, mikrokontrolersko projektovanje uredjaja, mikrokontrolerski uredjaji, projektovanje i izrada uredjaja na bazi mikrokontrolerskog upravljanja,


Flag Counter