Jednobojni led displeji za unutrašnju i spoljnu upotrebu.
Emitovanje latiničnih i ćiriličnih fontova.
Veliki broj efekata.
Displeji se izradjuju po zahtevu.

rgb led displej1       rgb led displej1

rgb led displej1

rgb led displej1


Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 16x96, crvena ......... 330 eur + pdv

   Šifra: DP16x96R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija metalna crna plastificirana.
   Dimenzije displeja: 160mmV x 960mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 220mmV x 1020mmŠ x 40mmD
   Broj redova: 16, Broj kolona: 96,
   Boja dioda: crvena SUPERHELL - vidljiv i danju.
   Mogući unos LATINIČNIH I ĆIRILIČNIH FONTOVA kao i svih ostalih fontova koje
   podržava Windows. Velika rezolucija, dobra vidljivost i sa veće daljine.
   Moguće izabrati 24 tipova animacija za tekst, ciklično, putujući, padajući,
   blinkajući, da se tekst kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
   od dole na gore, statično, pahuljice... Menjanje brzine putujućeg teksta.
   Mogućnost dodatnih animacija kao "led trčanje" po rubu displeja i blinkanje
   cele konture dok traje ispis...
   Mogućnost ubacivanja gotovih animacija, ubacivanje gif slika.
   Snimanje više poruka u displej 100 poruka.
   Unos podataka pomoću računara ili IR daljinskog.
   Ugrađena funkcija za sat, datum, dan i godinu.
   Komunikacija sa računarom: RS232 (za operacione sisteme XP/Win7)
   Lako se montira pomoću držača.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/12VDC 5A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, kabel za prenos podataka,
   CD sa programom, držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 7x80, crvena ............ 135 eur + pdv

   Šifra: DP7x80R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija metalna crna plastificirana.
   Dimenzije displeja: 50mmV x 610mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 98mmV x 660mmŠ x 35mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 80, Boja dioda: crvena visokosjajna.
   Sedam tipova različitih fontova.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Moguće izabrati 24 tipova animacija za tekst, ciklično, putujući,
   padajući, blinkajući, da se tekst kreće sa desna na levo, sa leva na desno,
   od gore na dole, od dole na gore, statično, pahuljice...
   Menjanje brzine putujućeg teksta.
   Mogućnost ubacivanja gotovih animacija, crtanja sopstvenih logoa u programu.
   Mogućnost programiranja po unapred definisanom režimu (schedule),
   automatski se displej uključuje na početak i isključuje na kraj radnog vremena.
   Snimanje više poruka u displej 100 poruka.
   Visina karaktera: 50mm / 13 typ. karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću računara ili IR daljinskog.
   Ugrađena funkcija za sat, datum, dan i godinu, tajmer.
   Komunikacija sa računarom: RS232 (za operacione sisteme XP/Win7)
   Lako se montira pomoću držača.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/5VDC 3A.
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, kabel za prenos podataka, baterije za daljinski,
   CD sa programom, držači za displej, uputstvo za upotrebu.
   Po zahtevu mogu se naručiti sledeće boje: žuta, zelena, plava...

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 7x80, zelena ............ 155 eur + pdv

   Šifra: DP7x80G
   Za unutrašnju upotrebu, kutija metalna crna plastificirana.
   Dimenzije displeja: 50mmV x 610mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 98mmV x 660mmŠ x 35mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 80, Boja dioda: zelena visokosjajna.
   Sedam tipova različitih fontova.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Moguće izabrati 24 tipova animacija za tekst, ciklično, putujući, padajući,
   blinkajući, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
   od dole na gore, statično, pahuljice... Menjanje brzine putujućeg teksta.
   Mogućnost ubacivanja gotovih animacija, crtanja sopstvenih logoa u programu.
   Mogućnost programiranje po unapred definisamom režimu (schedule),
   automatski se displej uključuje na početak i isključuje na kraj radnog vremena.
   Snimanje više poruka u displej 100 poruka.
   Visina karaktera: 50mm / 13 typ. karaktera u liniji.
   Unos podataka: pomoću računara ili IR daljinskog.
   Ugrađena funkcija za sat, datum, dan i godinu, tajmer.
   Komunikacija sa računarom: RS232 (za operacione sisteme XP/Win7).
   Lako se montira pomoću držača.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/5VDC 3A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, kabel za prenos podataka, baterije za daljinski,
   CD sa programom, držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 7x50, crvena ............ 85 eur + pdv

   Šifra: DP7x50R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija metalna crna plastificirana.
   Dimenzije displeja: 50mmV x 385mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 98mmV x 435mmŠ x 35mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 50, Boja dioda: crvena modul
   Sedam tipova različitih fontova.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Moguće izabrati 24 tipova animacija za tekst, ciklično, putujući, padajući, blinka,
   da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole, od dole na gore,
   statično, pahuljice... Menjanje brzine putujućeg teksta.
   Mogućnost ubacivanja gotovih animacija, crtanja sopstvenih logoa u programu.
   Mogućnost programiranje po unapred definisamom ražimu (schedule), automatski se displej
   uključuje na početak i isključuje na kraj radnog vremena.
   Mogućnost programiranja alarma zvučnih signala (ugrađen piezo zvučnik).
   80 karaktera po jednom fajlu (broj fajlova 1-99).
   Visina karaktera: 50mm / 10karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću računara ili IR daljinskog.
   Ugrađena funkcija za sat, datum, dan i godinu.
   Komunikacija sa računarom: RS232 (za operacione sisteme XP/Win7).
   Lako se montira pomoću držača.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/5VDC 3A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, kabel za prenos podataka, baterije za daljinski,
   CD sa programom, držači za displej, uputstvo za upotrebu.

DIGITALNI LED DISPLEJ 7x50, crvena TCP/IP ............ 132 eur + pdv

    Šifra: D-P7x50R TCP/IP     Komunikacija sa računarom: TCP/IP protokol,
    mrežna varijata (za operacione sisteme XP/Win7)

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 8x48 desk, crvena ............ 46 eur + pdv

   Šifra: DTA8x48R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna, desktop varijanta.
   Dimenzije displeja: 35mmV x 228mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 75mmV x 250mmŠ x 20mmD
   Broj redova: 8, Broj kolona: 48, Boja dioda: crvena modul.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Moguće izabrati 11 tipova animacija za tekst, ciklično, putujući,
   padajući, blinkajući, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno,
   od gore na dole, od dole na gore, statično, pahuljice...
   Menjanje brzine i intenziteta putujućeg teksta.
   Moguće programirati 36 poruka 255kar.
   Visina karaktera: 50mm / 8karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću: IR daljinskog.
   Napajanje preko adaptera od 12VDC (u kompletu).
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela, žuta.
   Moguće uklj/isklj prekidačem na kutiji, tasteri na kutiji za poruke, brzinu i osvetljenje.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/12VDC 1A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, baterije za daljinski,
   držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 7x40, plava ............ 37 eur + pdv

   Šifra: DMI7x40B
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna.
   Dimenzije displeja: 20mmV x 200mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 50mmV x 300mmŠ x 10mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 40, Boja dioda: plava smd.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Tekst se kreće sa desna na levo, moguće podešavati brzinu prelaza teksta.
   Moguće programirati 9 poruka sa 250 karaktera.
   Visina karaktera: 20mm / 6karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću: IR daljinskog.
   Napajanje preko adaptera od 12VDC (u kompletu).
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela, žuta.
   Lako se montira pomoću držača, moguće montiranje na
   izlog/staklo sa unutrašnje strane pomoću vakum držača.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/12VDC 1A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, baterije za daljinski,
   držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 8x48, crvena ............ 48 eur + pdv

   Šifra: DCA8x48R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna.
   Dimenzije displeja: 35mmV x 228mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 80mmV x 255mmŠ x 20mmD
   Broj redova: 8, Broj kolona: 48, Boja dioda: crvena modul.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Moguće izabrati 11 tipova animacija za tekst, ciklično, putujući,
   padajući, blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno,
   od gore na dole, od dole na gore, statično, pahuljice...
   Menjanje brzine i intenziteta putujućeg teksta.
   Moguće programirati 36 poruka 250kar.
   Visina karaktera: 50mm / 8karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću: IR daljinskog.
   Napajanje preko adaptera od 12VDC (u kompletu).
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela, žuta.
   Lako se montira pomoću držača, moguće montiranje na izlog/staklo sa
   unutrašnje strane pomoću vakum držača ili dvoslojnom lepljivom trakom.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/12VDC 1A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, baterije za daljinski,
   držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 7x35, žuta ............ 48 eur + pdv

   Šifra: DCA7x35Y
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna.
   Dimenzije displeja: 40mmV x 210mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 75mmV x 250mmŠ x 20mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 35, Boja dioda: žuta oval led.
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Tekst se kreće sa desna na levo, moguće podešavati brzinu prelaza teksta.
   Moguće programirati 9 poruka sa 250 karaktera.
   Visina karaktera: 40mm / 7karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću: IR daljinskog.
   Moguće uklj/isklj prekidačem na kutiji, tasteri na kutiji za poruke, brzinu i osvetljenje.
   Napajanje preko adaptera od 12VDC (u kompletu).
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela, žuta.
   Lako se montira pomoću držača, moguće montiranje na izlog/staklo sa unutrašnje strane
   pomoću vakum držača ili dvoslojnom lepljivom trakom.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/12VDC 1A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, baterije za daljinski,
   držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ 7x50, crvena ............ 55 eur + pdv

   Šifra: DCA7x50R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna.
   Dimenzije displeja: 35mmV x 230mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 90mmV x 420mmŠ x 55mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 50, Boja dioda: crvena modul
   Pomoću tastera moguće biranje željene poruke preko daljinskog.
   Baneri M0 do M9 direkno biranje poruka preko daljinskog.
   Tekst se kreće sa desna na levo, moguće podešavati brzinu prelaza teksta.
   Moguće je isprogramirati 9 poruka sa 80 karaktera po poruci.
   Visina karaktera: 35mm / 9karaktera u liniji.
   Unos podataka pomoću: IR daljinskog.
   Napajanje preko adaptera od 12VDC (u kompletu).
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela, žuta.
   Lako se montira pomoću držača, moguće montiranje na izlog/staklo
   sa unutrašnje strane pomoću vakum držača ili dvoslojnom lepljivom trakom.
   Displej radi preko napajanja 230VAC/12VDC 1A (u kompletu).
   U kompletu: displej, napajanje, IR daljinski, baterije za daljinski,
   držači za displej, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ bedž 7x24, crvena ......... 23 eur + pdv

   Šifra: DBA7x24R
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna.
   Dimenzije displeja: 13mmV x 68mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 25mmV x 81mmŠ x 7mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 24, Boja dioda: crvena smd
   Mogućnost programiranja 8 različitih poruka, poruke mogu biti dužine 255 karaktera.
   Moguće da se programira da tekst se kreće sa desna na levo, sa leva na desno,
   od gore na dole, od dole na gore, statično, da blinka. Menjanje brzine putujućeg teksta.
   Mogućnost menjanja intenziteta svetlosti (baterije duže traju).
   Visina karaktera: 13mm.
   Unos podataka pomoću računara ili ručno preko tastera na bedžu.
   Mogućnos uklj/isk pomoću prekidača na bedžu.
   Komunikacija sa računarom: USB (za operacione sisteme XP/Win7).
   Lako se kači pomoću magneta.
   U bedžu se nalazi akumulator koji je punjiv.
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela.
   U kompletu: displej, adapter za punjenje, kabel za prenos podataka,
   CD sa programom, magneti, uputstvo za upotrebu.

Digitalni led dispeji

Digitalni led dispeji

   DIGITALNI LED DISPLEJ bedž 7x21, zelena ......... 23 eur + pdv

   Šifra: DBA7x21G
   Za unutrašnju upotrebu, kutija plastična crna.
   Dimenzije displeja: 14mmV x 65mmŠ
   Spoljašnje dimenzije displeja: 41mmV x 83mmŠ x 7mmD
   Broj redova: 7, Broj kolona: 21, Boja dioda: zelena smd
   Mogućnost programiranja 8 različitih poruka, poruke mogu biti dužine 255 karaktera.
   Moguće programiranje da se tekst kreće sa desna na levo, sa leva na desno,
   od gore na dole, od dole na gore, statično, da blinka. Menjanje brzine putujućeg teksta.
   Mogućnost menjanja intenziteta svetlosti (baterije duže traju).
   Visina karaktera:    14mm.
   Unos podataka pomoću računara ili ručno preko tastera na bedžu.
   Mogućnost uklj/isk pomoću prekidača na bedžu.
   Komunikacija sa računarom: USB (za operacione sisteme XP/Win7).
   Lako se kači pomoću magneta.
   U bedžu se nalazi baterija: CR3032.
   Moguće boje led dioda: crvena, zelena, plava, bela.
   U kompletu: displej, kabel za prenos podataka, CD sa programom, magneti,
   rezervna baterija, uputstvo za upotrebu.Jednobojni digitalni led displeji, led displeji, displeji sa ovalnim led diodama, tačno vreme, datum, temperatura, putujući tekst, digitalne led reklame,

ELEKTROBIT  e-mail: office@elektrobit.co.rs          ELEKTROBIT  Phone: +(381) 64 3396 406 • +(381) 64 1487 691 • +(381) 66 9721 657           ELEKTROBIT  Skype: stojanovic.milodrag

Flag Counter